Porträtt av Anders Cardell

En av dagens viktigaste frågor är varför det sker så många skjutningar just i Sverige? Den berättelse högern vill sälja in, handlar om hur ”massinvandring, människors kulturella bakgrund, utsatta områdens bristande moral tillsammans med islam” har lett till det ökade våldet.

Högerkonservativa krafter har nyligen lagt ut en rubrik från en artikel som publicerats av amerikanska medier i sociala medier. Rubriken lyder: ”How Peaceful Sweden Became Europe’s Gun-Murder Capital” (The Wall Street Journal, 22 maj 2023).

I realiteten innebär rasisternas berättelse att man inte behöver ta itu med faktorer som: en dramatisk skillnad i ekonomisk och social jämlikhet, strukturell diskriminering, en icke fungerande och underdimensionerad polis, en underdimensionerad och tandlös tull som begränsas av bristande befogenheter, en alltför passiv socialtjänst, präglad av ekonomiska neddragningar, en dålig skola, bristande kunskap och förståelse bland politiker om utsatta människors livsvillkor.

Annons:

Genom att fokusera på invandring låter de det ersätta krav på utveckling och förbättringar

Därtill kommer en akademisering av arbetsmarknaden som inte följts upp av insatser och åtgärder för att skydda utsatta grupper, en snabb teknik- och metodutveckling i den kriminella världen, en ökad närhet och tillgång till droger för människor som vill sälja droger i kombination med ett ökat antal unga som tappat tron på att kunna få en plats på arbetsmarknaden och i andra delar av samhället.

Rasister och högerkonservativa ersätter allt det som beskrivs i ovan med ordet ”invandring”. Vad det innebär i praktiken är att genom att fokusera på invandrare och invandring låter de det ersätta krav på utveckling och förbättringar i samhället.

Jag vill uppmana alla er som tillhör den grupp som rasisterna brukar benämna som ”ursprungliga svenskar” att ha detta i åtanke när ni läser information som publiceras av dessa krafter. Förutom att det inte är sant kommer det inte hjälpa era barn på något sätt, när någon i er närhet hamnar i skiten.

De sociala trygghetssystem vi har idag har urholkats till bleka kopior av det de en gång varit

Det kommer inte utveckla offentliga myndigheter och organisationer, det ställer inte ökade krav på de myndigheter och organisationer, tvärtom öppnar rasisternas retorik upp för ytterligare nedskärningar i de system som tidigare gjort Sverige till en global förebild.

Det kan finnas de som tror att vårt samhälle fortfarande har samma utbyggda välfärd som vi hade för 20 år sedan, men det är långt från sanningen. De sociala trygghetssystem vi har idag har urholkats till den grad att de närmast kan beskrivas som bleka kopior av det de en gång varit.

Om vi ska kunna möta dagens och morgondagens utmaningar är det viktigt att hamna rätt i analysen om varför vi har hamnat där vi är idag. Rasisterna och de högerkonservativa kommer aldrig ge dig det rätta svaret på denna fråga.

Anders Cardell

Print Friendly, PDF & Email