Sambadansare

På lördagen anordnades festligheter på flera platser i Tensta. Man kunde vara med på tipspromenad, lära sig om odling, se på teater, lyssna på musik, dansa på lera och mycket annat. Allt var gratis.

Bland de första vi stöter på är Jennifer Ramos från Fritid Järva som blåste såpbubblor vid informationsbordet för sommarens aktiviteter i Järva.  Här kunde man också hitta information om sommarkoloni och om familjebussarna som ordnar utflykter för hela familjen. Fritid för alla vänder sig till ungdomar med funktionsnedsättningar och har ett gediget program med aktiviteter och träning.

Det var aktiviteter på många platser runt om i Tensta

Annons:
Annons:

I Blå Huset kunde man prova på att dansa i lera. Daniela Hedman och Caroline Östberg anordnar workshops för barn på temat Med kroppen som verktyg. Idag fick barnen göra figurer i lera i sin egen version av bilder som fanns utplacerade. Det kunde vara till exempel en serpentin eller ett plustecken de skulle avbilda. Som avslutning dansades alla tecken efter var och ens egen ide och inspiration.

– Vi pratar om hållbarhet och återbruk också. Barnen får veta att leran vi använder är många år gammal och kan användas på många sätt. Leran vi har vid våra workshops återanvänder vi tills den ser smutsig ut och det är dags att byta ut den, sade Caroline Östberg som är danskonstnär.

Vid Konsthallen kunde man lära sig om odling

För barnen fanns en aktivitetsrunda på temat Hitta i ditt Tensta. Barnen skulle leta på olika platser i Tensta, lösa en uppgift och få en stämpel vid respektive station. Vid avslutad runda lämnades kupongen in för lottdragning. Vinnarna fick fina priser som till exempel biobiljetter.

Utanför Biblioteket fanns en lång rad med loppisbord och saker för försäljning. Vid ett av borden hittar vi en lokal kändis som synts i reportage flera gånger.

– Jag säljer saker och skickar pengar till Bangladesh. De går till att sponsra skolavgifter för de som behöver stöd.  Hoppas på att sälja mycket idag, sade Rokeya Begum från Tensta.

Plötsligt hördes samba musik på trummor och kvinnor i vackra dräkter samlades på torget. Det var deltagare från sambaskolan som skulle dansa och gå ett varv i Tensta.  Många åskådare följde efter processionen under deras runda.

Det var aktiviteter på många platser runt om i Tensta. Vid Konsthallen kunde man lära sig mer om odling och om olika typer av jord. Man kunde lära sig att göra cirkuskonster av en clown, i Blå huset fanns möjlighet att prova på flamencodans och discodans bland annat. I centrum fanns House of Music som visade hur man skapar och spelar in sin egen musik och hur man gör sin egen blogg.

Det ordnades aktiviteter för alla smakriktningar så ingen riskerade att ha tråkigt på Tensta vårfest.

Monica Jansson

Print Friendly, PDF & Email