Tensta

Stockholms stad och polisen har presenterat ett nytt samarbete för att öka tryggheten. Men när föreningar och personal möts på fredagarna inför helgens nattvandring är polisen sällan med.
 – Var är de? Polisen har inte varit med på våra utsättningsmöten i Tensta på länge.

Staden och polisen ska gemensamt öka tryggheten och ett av de viktigaste målen är att Järva inte ska vara ett utsatt område 2025. Då ska Spånga-Tensta vara en stadsdel som alla andra. Genom samarbetsgrupper och en gemensam prioritering ska otryggheten halveras, har det sagts. Men när fältarna, nattvandrarna, representanterna från civilsamhället träffas varje fredag, inför helgens nattvandring, är inte polisen alltför sällan med. 

 – Det är meningen att de ska dyka upp, men det gör de inte. Inte ens var femte gång har de varit med under hösten. Medborgarna tycker det är viktigt att polisen är där, säger en som brukar vara med på de här mötena, men vill vara anonym.

Annons:

Det har varit lite si och så med närvaron en tid

Ordföranden i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, Ole-Jörgen Persson, M, är medveten om läget.
 – Ja, det är korrekt, det har varit lite si och så med närvaron en tid. Det har framför allt berott på Rinkeby-insatsen, där polisen och ordningsvakter samverkar kring tunnelbanan.

Mats Törnblom, områdespolis i Järva, vill inte uttala sig om huruvida polisen varit med vid varje enskilt tillfälle.

–  Tanken är det ska vara operativ personal som är med, men medborgare i nöd måste prioriteras. Händer det något måste vi titta på det först. Men vår ambition är att närvara både i Husby, Rinkeby och Tensta, säger Mats Törnblom.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email