Rasifierad man med stort krulligt hår.

Daraka Larrimore-Hall från Santa Barbara i Kalifornien ska lära socialdemokraterna i Järva att organisera. Han kallar sig (social) demokrat och är en yrkes-aktivist med hela världen som arbetsplats. Ja, i alla fall nästan.

Nyhetsbyrån Järvas redaktion är granne med socialdemokraterna på tredje våningen i Rinkeby Folkets Hus. Vi hälsar artigt, men känner inte varandra mycket mer än så. Men vid några tillfällen hör jag en man tala engelska, på det där pregnanta sättet som tyder på att han kommer från USA. Jag trodde först att han var en gästforskare, typ, eller bara på besök. Men han kom tillbaka och då blev jag nyfiken. Vem är han? Och vad gör han ideligen i Rinkeby?

– Han ska hjälpa oss att få fart på arbetet, sade en av sossarna som har lite insyn.

Annons:

När jag googlar hans namn ser jag att han är lärare vid Santa Barbara City College, fackligt aktiv och dessutom varit vice ordförande för det Demokratiska partiet i Kalifornien. Jag bokade ett möte med Daraka för en intervju.
– Ja, jag har varit fackligt aktiv i många år i United Auto Workers, säger han när vi ses.

Det kan låta obegripligt, men United Auto Workers är den vanligaste fackföreningen för akademiker, forskare och universitetslärare i USA.
– Vi kämpade länge för att kunna organisera oss fackligt och bilarbetarnas fackförbund gjorde det möjligt. De hade pengarna och erfarenheten, vi har lärt oss mycket av dem. Kampen mot bossarna är densamma.

Vi konstaterar att en demokrat verkar kunna ha nästan vilka åsikter som helst

Daraka berättar att han kommer från ett hem där man diskuterade politik och han blev tidigt aktiv i Demokraterna. Vi konstaterar att en demokrat verkar kunna ha nästan vilka åsikter som helst.

– Ja, i ett tvåpartisystem måste det bli så, både republikaner och demokrater har en bredd av åsikter. Även republikanerna, som är mer disciplinerade och strategiska än demokraterna, är splittrade internt. Där finns VD:n som har en gay kusin och inga problem med det. Han är inte särskilt religiös, utan bryr sig bara om låga skatter och profit. Och där finns också de verkligt bigotta rasistiska människorna, som är djupt troende.

Hans eget parti, Demokraterna, borde egentligen vara flera partier, menar han.
– Demokratiska partiet representerar alla från socialister till liberaler och i ett bättre valsystem skulle det vara åtminstone två, kanske tre, partier. Men nu måste vi hålla ihop i ett och samma parti.

Daraka Larrimore-Hall är utbildad adjunkt, men arbetar sedan flera år som proffsorganisatör. Han har varit i Sverige många gånger under årens lopp.
– Jag arbetar med progressiva, politiska partier och organisationer över hela världen. Just nu här i Järva.

Vad kan du lära oss?

Och så kommer vi till det som jag undrar över. Sverige och hela vår demokrati står på folkrörelsernas grund. Vi har de erfarenheterna. Vad kan du lära oss? Om Daraka blir stött av min fråga, så visar han det inte. Han svarar med en motfråga:

– Well, hur tycker du att det går?

Ja, inte något vidare, medger jag. Men hur går det i USA?

– Ja, bättre i alla fall.

Verkligen? Jag låter långt ifrån övertygad.

Daraka fortsätter:
– När ni européer ser på amerikansk politik, så ser ni presidentvalet och inget mer. I USA har det varit en massiv våg av progressiva kandidater som har valts på olika nivåer. Det finns en starkare, bättre organiserad och strategiskt framgångsrik vänster i kongressen, starkare än någon gång under de senaste 50 åren.

Daraka säger att vänstern har lyckats att sätta dagordningen i debatten under de senaste sex till åtta åren på ett sätt som varit anmärkningsvärt. Han gör en jämförelse mellan våra båda länder.

Det mycket lättare att delta i USA, folk är mer engagerade

– Vi har svaga partistrukturer, svaga traditioner i partibyggande. Det är det som jag försöker föra med mig från Sverige till USA. Men å andra sidan är det mycket lättare att delta på gräsrotsnivå i USA, våra kampanjer liknar mer rörelser, folk är mer engagerade och fler deltar.

Han menar att det är lätt att bli aktiv i USA, mycket lättare än här, men det är svårare att påverka makten och få inflytande där. I Sverige finns strukturerna och de demokratiska mekanismerna, men väldigt lågt deltagande.

– Jag har arbetat för socialdemokraterna i flera år och nu är fokus bara i Järva. Inga rörelser har lyckats organisera och engagera folk här, låta dem förändra och förändras. Ingen gör det, partierna bara förväntar sig att folk ska komma till dem. Jag tror att ledningen förstår, om de analyserat valresultatet ordentligt, att vi måste tänka långsiktigt, bygga organisationer och förtroende. De här orterna pratar man om, men inte med. Det arbete som görs inför valet, måste göras hela tiden.

Har du lyckats någonstans, frågar jag

Du arbetar över hela världen?

– Ja, men just nu bara här i Sverige. Jag har arbetat i Norge, Tyskland, Frankrike, Italien.

Med vilket parti arbetade du med i Frankrike?

– Socialistiska partiet.

Som nästan har försvunnit.

– Ja, så deprimerande. Det var deprimerande att se hur partiet högg sina egna kandidater i ryggen. Varje dag på partiets högkvarter kunde man konstatera att ännu en borgmästare någonstans i landet stödde Macron, mot partiets kandidat. Det var smärtsamt att se, de begick självmord offentligt.

Har du lyckats någonstans, frågar jag. Han funderar en liten stund.

Kommunalvalen i Norge 2015 blev en stor framgång

– Ja, kommunalvalen i Norge 2015 blev en stor framgång. Socialdemokraterna tog tillbaka makten i Oslo och även i Bergen, en stad där de inte suttit i makten på decennier. Det var en mycket framgångsrik kampanj. Det var då jag förstod vikten av att arbeta på distriktsnivå och hur roligt det är.

Daraka säger att det som blivit hans specialitet är arbetet i städer, både stora och mindre, där det finns en diversifierad arbetarklass.

– Där kan jag hjälpa partiet att anpassa sig till situationen. Strategiskt är det det som är vänsterns framtid i Europa.

Vi diskuterar det faktum att socialdemokraterna inte verkar vilja nå nya grupper väljare, utan istället försöker visa sig mer ”svenska” än SD. Magdalena Andersson i folkdräkt och så där.

Du kan inte vinna tillbaka arbetarrösterna genom att göra andra till syndabockar

– Du kan inte vinna tillbaka arbetarrösterna genom att göra andra grupper till syndabockar. Det är det som jag är rädd händer nu på många ställen, inte bara här. Även i demokratiska partiet finns en besatthet att få tillbaka arbetarrösterna som gått till republikanerna. Precis som det är här.

Daraka Larrimore-Hall menar att en av de viktigaste skillnaderna mellan USA och Sverige idag är diskussionen om rasism.
– I USA diskuterar vi ras- och etniska skillnader, men det verkar vara tabu i Sverige.

Han förtydligar:
– Vi pratar mer om detta i USA, men situationen är inte på något sätt bättre.

Jag invänder att vårt motstånd bottnar i Europas erfarenheter av fascism och nazism. Och de rasbiologiska studier som gjorts av samer och romer i vårt land.

Du kan inte inte låtsas att de problemen har försvunnit

– Jag förstår, men vi behöver den totalt motsatta reaktionen på de erfarenheterna. Idén om ras, även om skillnaden inte är biologisk utan inbillad, påverkar hur världen fungerar. Du kan inte inte låtsas att de problemen har försvunnit, de finns där inbäddade i strukturer och attityder.

Daraka brukar likna situationen med frågan om jämställdhet. Han konstaterar att socialdemokratin och svenska vänstern idag är feministisk tack vare kvinnorörelsens kamp.
– Men samma djup i analysen när det kommer till ras och etnicitet finns inte – och det behövs. För Sverige är ett diversifierat samhälle och det kommer aldrig att vara något annat.

Men det behövs fler verktyg, säger han, flera sätt att agera.
– Att erkänna detta är mycket viktigt. Samtidigt som det ska integreras med klass, kön och sexuell läggning. Ingen människa är bara en sak, alla är komplexa personer. Du ska inte behöva lämna en del av din personlighet när du går in i politiken.

Avslutningsvis återkommer vi till hans konkreta arbetsuppgifter. Jag vill veta mer vad det är han lär ut. Han förklarar att det är en blandning av saker; träning i hur man rekryterar och engagerar aktivister och hur man strategiskt bygger organisation. Han beskriver sig som ”ett extra huvud i rummet”, en coach och en som knyter samman folk.

Socialdemokratin är som en kyrka, svår att flytta på

– Jag försöker lära ut att sätta organiseringen av rörelsen först och partibyggandet sedan.

Helt lätt verkar det inte vara. Han säger:
– Socialdemokratin är som en kyrka, svår att flytta på. Men det är också fullt av riktigt bra människor där, tycker jag. De är offer för sina egna framgångar. Så många decennier vid makten, med nästan en garanti att få sitta kvar. Det blir ett parti som regerar och den politiska diskussionen handlar om att regera.

Men ingen är garanterad makt, konstaterar han.
– Det gäller att vara ute hela tiden och kämpa för varje röst. Arbetet måste inkludera nya grupper av människor, om det är på arbetsplatsen, eller i bostadsområdet. Det finns miljoner människor i det här landet som är oorganiserade. Det är uppdraget, att organisera dem.

Socialdemokraterna har glömt hur man gör, säger jag.

– Ja, de har inte behövt, därför har de glömt.

Politiker lär sig bokstavligen att inte svara på frågor

Vi diskuterar länge om den politiska debatten. Jag säger att det var en pärs att lyssna på partiledartalen under Järvaveckan, det var välregisserat och på många sätt helt förutsägbart. När politiker intervjuas är de bra på att säga ingenting.

– Ja, politiker lär sig bokstavligen att inte svara på frågor. Det finns en orsak varför vi tränar folk att prata på det sättet, det fungerar. Det blir inga skandaler, säger Daraka.

De kan inte göra fel.

– Precis, men jag tycker att man ska prata tydligt och klart. Om du tittar på politiker som verkligen når folk, verkar det inte som om de undviker ämnet.

Ett parti i opposition måste vara modigare

Men det är riskabelt, menar han.
– Det finns en tid och en plats för detta sätt. Men ett parti i opposition, med flera år till nästa val, måste vara modigare.

Sverige är idag ett skatteparadis för rika. Men när Magdalena Andersson fick frågan i SVT:s Agenda, om det inte är dags att beskatta de allra mest förmögna, svarar hon att de ”är öppna för diskussion”. Kan du inte övertyga henne att byta strategi, frågar jag. Daraka Larrimore-Hall ler litegrann.

– Jag arbetar inte på nationell nivå, det ligger över min ”pay-grade”. Här i Järva handlar det om att förbättra hur våra aktivister kommunicerar med dem som bor här. Det är viktigt för mig.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Print Friendly, PDF & Email