kille i keps böjd över anteckningsblock

I veckan presenterades resultatet av den så kallade Stockholmsenkäten som staden genomför vartannat år. Över 11 500 ungdomar har svarat på frågor om sina levnadsvanor.

Stockholmsenkäten har genomförts i olika varianter sedan 1970-talet. I den har ungdomar i klass nio och tvåan på gymnasiet svarat på frågor om psykisk hälsa, brottslighet, droger, spel, skola, fritid och föräldrar.

Trots att både alkoholkonsumtion, våldsanvändning och utsatthet för brott har minskat de senaste åren är det enligt enkätsvaren fler unga än tidigare som känner sig otrygga i sitt område och fler som mår dåligt.

Killarna mår generellt bättre

Bland tjejerna som går i nian har nästan hälften, 47 procent, svarat att de känner sig ledsna och deppiga utan att veta varför. Bara 48 procent av dem uppgav att de ofta tycker att det är riktigt härligt att leva. Killarna mår generellt bättre, men även bland dem märks en ökad psykisk ohälsa.

En bakomliggande orsak till den negativa utvecklingen är coronapandemin. Över än en tredjedel av eleverna har svarat att deras psykiska hälsa har påverkats negativt av pandemin.

Hur resultaten av Stockholmsenkäten ser ut på stadsdelsnivå redovisas i oktober.

Anna Nygård
Bild: Brad Neathery / Unsplash

Print Friendly, PDF & Email