Det var så gott som fullsatt när stadsdelsnämnden i Rinkeby-Kista för första gången på 20 månader öppnade sina sammanträden för allmänheten. Men nämndens ordförande, Ole-Jörgen Persson, M, hade anmält förhinder.

Sammanträdet på torsdagskvällen i Rinkebyskolan leddes istället av nämndens vice ordförande från oppositionen, Elvir Kazinic, S, som hälsade alla välkomna.

Frågestunden inleddes sedan med en föredragning från förvaltningen om stadsdelens pågående och kommande stadsbyggnadsprojekt. Det rapporterades bland annat om 6000 nya bostäder i stadsdelen, om en ny idrottsplats i norra Spångadalen och om utbyggnaden av tvärbanan och tunnelbanan. Akalla by rustas upp nu och Rinkeby torg ska rustas upp under 2022.

Annons:
Annons:

Det finns många brister för människor med funktionsnedsättning

Avram Lazaridis, vice ordförande i Funktionshinderrådet i Rinkeby-Kista, inledde med att konstatera att projektet med att rusta upp Kista busstorg inte är helt lyckat.
– Det finns många brister för människor med funktionsnedsättning där, det är ojämna gatuplattor, soffor utan armstöd och en rulltrappa som bara går uppåt.

Förvaltningens medarbetare svarade att rulltrapporna är Trafikkontorets ansvar, men ”vi tar med oss det”.

Dine Malmsten frågade varför de allmännyttiga bostadsbolagen anlitar utländsk arbetskraft som är i landet på tidsbegränsade arbetskontrakt.
– Det finns många arbetslösa här i området, som både känner till området och talar svenska, som inte får jobb. Varför går inte de jobben till dem?

Elvir Kazinic svarade att det är en fråga att lyfta högre upp i staden, där besluten fattas.

Unga ska inte bara sitta och hänga, utan ha en möjlighet att utveckla sig själva

Situationen för de unga i stadsdelen, sedan ungdomsgårdarna har stängts, kom flera gånger upp under frågestunden. En ung man i publiken konstaterade att de unga i Rinkeby inte har någonstans att ta vägen sedan Ungdomens Hus stängdes. Elisabeth Hellström, M, svarade:

– Vi håller ju på att starta upp Framtidens Hus och skaffa kompetent personal, för starta den typen av ungdomsgård, som behövs. Unga ska inte bara sitta och hänga, utan ha en möjlighet att utveckla sig själva.

Men frågan om vilka tider som Framtidens Hus kommer att ha öppet, när de väl öppnar, kunde ingen besvara, inte heller den högst ansvariga från förvaltningen.

Mohamed Hagi Farah, som många gånger påtalat de låga skolresultaten i Järva, konstaterade nu att skolresultaten i stadsdelen har förbättrats avsevärt. Men nu hade han tryckt upp papper med andra siffror. Siffror över antalet döda i skjutningar.

Av dem som dött är 90 procent från Järva

– Av dem som dött är 90 procent från Järva hittills i år. Vilka är ni som sitter här? Vilka representerar ni? Inte en enda av er har varit på en enda begravning. Att ni inte skäms. Om ni inte skärper er så bildar vi våra egna partier och kör ut er allihop.

Tomas Beer, MP, blev mycket upprörd över Hagi Farahs ord.
– Hur kan du ens säga så? Flera av de döda har jag känt personligen.

Veronica Stiernborg, V, svarade också på anklagelsen.
– Om jag inte känner någon av dem som dött, så menar jag att det skulle kännas spekulativt att gå på en begravning bara för att jag sitter i stadsdelsnämnden. Det är min personliga uppfattning, men jag förstår om andra kan tycka annorlunda.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email