Intresset och engagemanget var stort när Tensta konsthall bjöd in till ett rundabordssamtal om Tensta träffs framtid. Det var första riktiga mötet sedan restriktionerna avskaffats och glädjen att kunna träffas igen kändes tydligt.

Förutom många representanter för föreningslivet i Järva, politiker från Stockholms stadshus, så var VD:n för Hemsö AB, fastighetsbolaget som med all säkerhet blir Tensta gymnasium och Tensta träffs nya ägare, Nils Styf närvarande.

– Vi vill skapa ett skolkluster och ett levande kvarter. Vi vill ha liv och rörelse i området både dag och kväll, sade Nils Styf.

Annons:

I byggnaderna ska det bedrivas skolverksamhet, men exakt vilken verksamhet som kommer att bedrivas är ännu inte bestämt. Fastigheterna har stort behov av teknisk upprustning som för skolans del kan ta fram till 2023.

Flera av de närvarande på mötet intygade vilken viktig samhällsfunktion både Tensta gymnasium och Tensta träff har haft. Tensta träff är en av de största samlingslokalerna i Stockholm, och har varit ett nav för föreningar, kulturlivet och den lokala demokratin. Tensta träff har bland annat inhyst, föreningsråd, Tensta bibliotek, folkbildning, fest- och samlingslokaler och det största köket i stadsdelen.

Det känns ödsligt när Tensta träff är stängt

– Det känns ödsligt när Tensta träff är stängt. Det finns inget gymnasium, inget komvux och arbetsförmedlingen är borta. Det känns som om vi bor på en öde ö. Jag ser fram emot att Tensta gymnasium och Tensta träff öppnas igen, det är en fråga om förtroende och tillit till samhället, sade Fatuma Mohamed, hälsoinformatör och förälder som bott i 22 år i Tensta.

Flera av de inbjudna gäster lyfte saknaden av möteslokaler i Tensta. Fardosa Omar, verksamhetsledare för Rinkeby Folkets Hus berättade att de känner trycket från föreningslivet i Tensta.
– Bristen på samlingslokaler i Tensta gör att föreningar från Tensta söker sig till Rinkeby Folkets Hus. Det saknas både möteslokaler och festlokaler. Det behövs en träffpunkt i Tensta.

Anders Mattsson från Riksidrottsförbundet påpekade att det inte går att hitta en möteslokal i Tensta och att de försökte flera gånger utan framgång.
– Vi har 25 ungdomsledare och det svårt att hitta utbildningslokaler. Tensta träff är stängt och Blå huset är fullt.

Kvarteret med Tensta gymnasium och tillhörande skolgård, Tensta Träff och Tensta simhall utgör unik arkitektur med högklassiga arkitektoniska kvalitéer. Fastigheterna är kulturminnesmärkta och är blåklassade, vilket anses vara ett starkt skydd. Men Elsa Uggla, arkitekt från KTH, som var med på mötet vill ge kvarteret än starkare kulturhistoriskt skydd och har ansökt om en byggnadsminnesförklaring av hela kvarteret hos Länsstyrelsen. Byggnadsminne är det starkaste kulturhistoriska skyddet enligt kulturmiljölagen. 

– Det är hög tid att Järva får sitt första byggnadsminne, sade Elsa Uggla.

Köpet om Tensta gymnasium och Tensta träff beslutas definitivt den 21 februari

Köpet om Tensta gymnasium och Tensta träff beslutas definitivt den 21 februari i kommunfullmäktige. Närvarande politiker från Stockholms stadshus var kulturborgarrådet Jonas Naddebo (C) och oppositionsborgarrådet Emilia Bjuggren (S). Socialdemokraterna motsätter sig försäljnigen av Tensta gymnasium och Tensta träff.
 – Vi vill inte förlora den demokratiska kontrollen, sade Emilia Bjuggren.

Även Miljöpartiets Mariana Moreira Duarte var med och hon var tydlig med att hon och hennes parti kommer att rösta för försäljning. 

En fråga som återkom flera gånger i rundabordssamtalet var stödet till föreningslivet är svagt och att kommersialiseringen är anledningen till att möteslokalerna försvinner. Lokala föreningar har inte råd att hyra möteslokaler. Fastighetsbolaget Hemsö är ett vinstdrivande företag och flera udrade hur ska verksamheten bli lönsam. Konstnären Elof Hellström ställde frågan:

– Hur ska fattiga föreningar ha råd att hyra lokalerna?

Den frågan förblev obesvarad.

Awad Hersi
Print Friendly, PDF & Email
Annons: