medborgarkontoret Husby

En ensamstående mamma med tre barn fick avslag på ansökan om bostadsbidrag. Hon gick till medborgarkontoret för att få hjälp.
– Men de sade bara till mig att ringa till försäkringskassan själv.

I brevet hon visade på medborgarkontoret stod det att hon skulle skicka in kompletterande underlag som rörde hennes ekonomiska förhållanden. Men ingen talade om för henne vad hon behövde göra. När hon senare av en bekant fick veta vad som efterfrågades var det för sent.

– Det var något som hade tagit tre, fyra minuter att ordna, om hon hade fått hjälp, säger Kahin Ahmed, som i tio år var samhällsvägledare i Eskilstuna, och fortfarande hjälper många landsmän och andra behövande ideellt.

Annons:

Det är toppen av ett isberg

En annan mamma i Rinkeby sökte plats på förskolan och fick en plats. När hon gick till medborgarkontoret för att be om hjälp att tacka ja, fick hon ingen hjälp. Sista datumet passerades och kvinnan är tvungen att söka en ny plats.

– Det är så många som är missnöjda med hur de behandlats. Det är toppen av ett isberg, säger Kahin Ahmed.

Silas Aliki, advokat på Folkets advokatbyrå, säger att alla myndigheter har jättelånga handläggningstider beroende på besparingskrav och nedskärningar, och att det drabbar personer som behöver mer hjälp.

– Det ser jag i mitt jobb som advokat. Jag ägnar mycket tid åt att tolka myndighetsinformation åt mina klienter, men alla har inte tillgång till en advokat.

Myndigheters digitalisering ökar otillgängligheten, menar Silas Aliki, och det drabbar äldre och dem som inte pratar bra svenska.
– På så sätt läggs ansvaret över på den enskilde.

Det är väl där som medborgarkontoren kommer in. På Stockholm stads hemsida står det om medborgarkontoren:
Samlad service under ett tak
Du får svar på frågor om kommunala och statliga verksamheter. Du kan också hämta blanketter och broschyrer. Du får råd, upplysningar, information om alla slags ärenden

Öppet möte om medborgarkontoren i Rinkeby-Kista på onsdag den 30 november kl. 17-19 i Rinkeby Folkets Hus.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Print Friendly, PDF & Email