I Bäckby, Västerås, har det kommunala bostadsbolaget, högskolan, Västerås kommun och flera andra aktörer gemensamt inlett ett förebyggande arbete mot våld. En grupp från Järva blev inbjuden dit för att diskutera om det går att starta en Västeråsmodell i förebyggande arbete. 

Ett stort antal aktörer i Västerås samarbetar för att arbeta förebyggande mot våld. Men det handlar också om att unga ska ha jämlika uppväxtvillkor och att folk ska trivas i sina områden.
– Jag känner en tro på de planer som finns och Bäckby blir bättre hela tiden. Mycket tack vare att träffpunkten Kollage startats, sade Samir Mohamed som jobbar på bostadsbolaget Mimer.
Han ansvarar för barnaktiviteter nu under höstlovet och annars har de citygympa, jobbtorg och studiecirklar för äldre. 
 – Studenter från högskolan är här och bedriver läxläsning och Flickinitiativet arbetar för att stärka tjejer som ledare, säger Samir Mohamed.

Bäckby har varit ekonomiskt utsatt sedan 1970-talet

Annons:

Bäckby har varit ekonomiskt utsatt sedan 1970-talet. För tio år sedan bestämde sig kommunen, näringslivet, civilsamhället och polisen för att samverka och verka för att bryta utanförskapet. Boende i området hade länge klagat över att centrum var nedgånget och politikerna svarade att det inte gick att göra något eftersom det var olika fastighetsägare vid torget. Men då valde man från politiskt håll att göra ett modigt drag – de håller på att flytta hela centrumet. 

En av de politiker som var med under besöket i Bäckby var Elvir Kazinic, s, vice ordförande i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.
– Ett bra steg var att stärka samverkan mellan stadsdelen och föreningslivet, och i Västerås så anstränger de sig verkligen för att komma bort från stuprörstänkandet. Jag tycker om idrottsparken som har byggts. Det skulle även behövas renoveringar och satsningar på idrottsplatser i Järva, sade han.

Det finns en frustration över att media bara rapporterar om kriminalitet

2019 antog kommunstyrelsen en social agenda för hela Västerås och kommunen ska bygga och utvecklas med social hållbarhet som grund. Det är mycket bra som görs men det når inte ut, ansåg värdarna från Bäckby. Det finns en frustration över att media bara rapporterar om kriminalitet och inte om det förebyggande arbetet. Sällan berättas om det stora engagemang som finns. 

Representanterna från Mälardalens högskola betonade vikten av att kunna använda studenter som en resurs. På Mälardalens högskola finns över 10 000 studenter och de kan användas som mentorer och aktörer för att stärka samhället. 

När beslut fattas så måste lokala människor inkluderas

– När beslut fattas så måste lokala människor inkluderas, annars så blir det fel beslut för fel människor. Jag gillar att Mälardalens högskola engagerar sig här, för det behövs mer forskning, sade Carolina Sinisalo från Akalla, grundare av Fuck Våldet, som också var med i Bäckby.
I Västerås arbetar man med perspektivet 10-15 år och man vill undvika kortvariga projekt. De betonar betydelsen av att inkludera människorna i samtalen.
– Ett annat intressant beslut var att lägga ner en skola som har haft stora utmaningar i området och fylla den med föreningsliv, sa Kadir Kasirga, oppositionsskolborgarråd i Stockholm
Gästerna kunde konstatera att mycket av samma arbete finns redan i Stockholm och Järva, men i Västerås finns det en långsiktighet i arbetet som Stockholm skulle behöva.

Anders Österberg, riksdagsman (s).

Här kan du läsa den motion om förebyggande arbete som Anders Österberg har skrivit till riksdagen.

Print Friendly, PDF & Email