Lokaltrafik är till för att invånarna ska kunna resa, men utifrån det språk som både SL och trafikregionrådet Kristoffer Tamsons använder verkar de snarast anse att de resande är parasiter på systemet. De som inte kan blippa sina kort kallas plankare, som om de med flit undviker att köpa biljetten, och sägs “fuskåka”.

Från och med den 28 oktober skärper SL direktiven till biljettkontrollanterna, och hädanefter kommer alla med reskassa som inte blippat biljetten att få en tilläggsavgift på 1 500 kronor (omskrivning för böter) om de utsätts för en biljettkontroll. Detta trots att många stiger på bussen på ställen där det inte finns några automater att blippa på. SL menar att den som inte har månadskort då ska betala i SL-appen.

Kritikstormen har inte låtit vänta på sig, och som svar på den menar SL att biljettkontrollanterna ska “se mellan fingrarna” med resenärer som saknar smartphone och reser från en plats där ingen biljettförsäljning finns, och i stället ska de kunna blippa kortet när de kommer fram. Men alla reser givetvis inte till en knutpunkt. Hur någon ska göra som reser mellan två hållplatser på landsbygden eller mellan busshållplatser i Stockholms förorter, det har SL ingen lösning på.

Annons:

Resenärernas öde lämnas åt kontrollanternas godtycke

I första hand drabbas de som inte har råd att köpa månadskort eller ha smartphone. Många äldre vittnar om problem med att hantera tekniken. För den som är ovan vid digital teknik och appar kan det skapa oro – har jag verkligen lyckats göra rätt? Direktivet överlämnar dessutom resenärernas öde åt kontrollanternas godtycke. Om du har en smartphone, kommer du då anses förmögen att hantera olika appar, oavsett hur det faktiskt ligger till?

Och extra svårt blir det alltså för den som bor långt från automater, spärrar och SL-ombud, och inte kan kila förbi och köpa en enkelbiljett. Tamsons kanske har glömt bort det, men i stora delar av regionen är buss den enda kollektivtrafiken. Resenärer som frågat SL:s kundtjänst har fått svaret att de då ska gå eller på annat sätt ta sig till en station för att blippa kortet och sedan återvända till busslinjen, även om närmaste station är flera kilometer bort.

Helt orimligt att lägga ansvaret på resenärerna

Det anmärkningsvärda i det som händer är SL:s ovilja att hitta lösningar på ett enkelt problem: att se till att resenärerna kan blippa sina biljetter. Andra regioner har genomfört sådana förändringar, genom att flytta blippautomaterna. Men SL slår ifrån sig och menar att det blir både för dyrt och tidskrävande.

Så länge det inte finns en lösning är det helt orimligt att lägga ansvaret på resenärerna.

Det bästa sättet att undvika sådana här problem i framtiden är att följa Feministiskt initiativs förslag och göra kollektivtrafiken avgiftsfri. Om den varit helt skattefinansierad hade SL:s ekonomi inte rasat ihop när antalet resenärer och därmed biljettintäkterna minskat. Men tills dess måste resenärerna åtminstone få möjligheten att betala innan de kallas för fuskare och tjuvar och åläggs straffavgifter.

Malin Ericson, ordförande Fi Stockholm
Rasmus Klockljung, vice ordförande Fi region Stockholm
Farida Al-Abani, partiledare Fi
Print Friendly, PDF & Email
Annons: