Enligt detaljplanen ska fastigheten där moskén finns idag rivas och istället ska det byggas bostäder. Men vart ska Husby Islamiska Kultur Center ta vägen?
 – Vi har mejlat överallt, men får inga svar, säger Omar Sayed, kassör i församlingen.

Församlingen har varit verksam i Husby sedan 1986 och har haft flera olika adresser sedan starten. Men moskén har legat på Edvard Griegsgången 7 de senaste tio åren.
 – Kulturskolan, som varit våra grannar här, de har fått nya lokaler här i närheten. Men vi får inte veta som händer. Ska de riva? Får vi hyra i de nya lokalerna? Vart ska vi ta vägen under byggtiden?

Ska de riva? Får vi hyra i de nya lokalerna? Vart ska vi ta vägen under byggtiden?

Lokalen på Edvard Griegsgången som de hyr av Svenska Bostäder är på 400 kvadratmeter. Där pågår aktiviteter varje dag.
 – Vi har läxläsning här måndag till fredag och kvinnorna har möten i moskén varje helg. På måndagarna har vi föreläsningar för ungdomar klockan 18.
Moskén är ständigt bemannad och fungerar som ett inofficiellt medborgarkontor. Där får medlemmarna hjälp att förstå brev från myndigheter, som försäkringskassan och migrationsverket.
 – Vi har regelbundna möten med polisen och socialtjänsten. För många är vi länken till det svenska samhället, säger Omar Sayed.

Församlingen har imamer från flera olika länder; Somalia, Egypten, Irakiska Kurdistan, Marocko, Eritrea och Jordanien.
 – Det är en mångkulturell moské, imamerna talar på arabiska och svenska varje gång.

Förstår politikerna vad vår närvaro betyder för säkerheten i Husby? 

– Politikerna pratar mycket om säkerhet, men förstår de vad vår närvaro betyder för säkerheten i Husby? 
Omar Sayed berättar hur församlingen bidrog till att återställa lugnet under Husbykravallerna 2013. Moskén har över 600 betalande medlemmar och minst 800 personer kommer när det är fredagsbön. 
 – Vi ber här fem gånger om dagen, minst 150 personer varje gång. Det är pappor och mammor som vistas i centrum tack vare att vi finns här.

Sofia Eriksson är stadsplanerare och den ansvariga på Stadsbyggnadskontoret för detaljplaneförslaget som berör Edvard Griegsgången 7.
 – Svenska Bostäder vill riva den nuvarande fastigheten och bygga ett femvånings bostadshus. I det nya förslaget så ska det finnas lokaler för centrumändamål i bottenvåningen.
Sofia Eriksson tror att moskéns verksamhet betraktas som centrumändamål.
 – Men det är Svenska Bostäder som har tomträtten, det är de som ska bygga huset och de ansvarar för uthyrningen av lokaler.

Det var ett samråd i våras om detaljplanen och resultatet därifrån ska redovisas i mars. Sedan ska förslaget ut på remiss till maj/juni 2020, beslut väntas tas i december nästa år. Beslutet måste sedan vinna laga kraft, bygglov ska sökas och bygget beräknas starta runt 2022.

Joakim Larsson, M, är ordförande i Svenska Bostäders styrelse, och Clara Lindblom, V, är vice ordförande. Nyhetsbyrån Järva har kontaktat dem och frågat vad som kommer att hända med moskén i Husby. Får församlingen hyra i den nya fastigheten? Vart ska de ta vägen under byggtiden? Hur ser de på moskéns roll i trygghetsarbetet i stadsdelen? 
Vi väntar på svar.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email