Teysir Subhi från Feministiskt initiativ (F!) höll sitt partiledartal under Järvaveckans fjärde dag.
 – Vi måste stoppa mäns våld. I hemmet, på gatan, mellan länder och mot planeten.

Teysir inledde med att tacka de lokala demokratikämpar som gör Järvaveckan möjlig. Extra glad var hon över att F! fått ta över Sverigedemokraternas talartid, efter att Jimmie Åkesson tackat nej till att närvara.

Talet leddes därefter in på pandemin och hur Järva drabbats extra hårt. Teysir menade att det visar vilka arbetare som drar det tyngsta lasset: människor, ofta kvinnor, som arbetar med människor. På sjukhus, vårdcentraler, skolor, gruppboenden och i hemtjänsten.
 – Utan kvinnors arbetskraft stannar samhället!

Annons:

Feministiskt initiativ går till val med löfte om sex timmars arbetsdag med bibehållen lön för kommunanställd omsorgspersonal. Något Teysir menade skulle vara början på en arbetstidsförkortning för hela befolkningen.

Teysir refererade i sitt tal återkommande till egna och närståendes erfarenheter. Först till hennes mamma som undersköterska och samhällshjälte. Därefter till sin vän, en svart svensk man som dog av hjärnblödning, först klassad som “kulturell svimning”.
 – Ren rasism, på samma sätt som icke-vita svenskar möter rasism och islamofobi på arbetsmarknaden, på bostadsmarkaden, i skolan, och i vården, sade Teysir Subhi. 

92 punkter för att stoppa mäns våld mot kvinnor

Partiet har tagit fram 92 punkter för att stoppa mäns våld mot kvinnor, i alla samhällsklasser och på alla områden. Bland annat vill man se att alla ska ha råd att bo, i förlängningen för att kunna lämna en våldsam relation.
 – Bostaden ska vara en rättighet, inte en marknadsvara. 

I sitt arbete som högstadielärare sade Teysir sig se hur kriminaliteten kryper neråt i åldrarna. Hårda tag fungerar inte, utan att det som behövs är förebyggande åtgärder, menade hon. Fler måste klara grundskolan, elevhälsan behöver fördubblas och samarbetet mellan skolor, polis och socialtjänst måste stärkas. Vidare ville hon se ökat stöd till anhöriga och de som bevittnar våldet på gatan.

Krig och klimat hänger ihop

NATO-frågan stod näst på tur. Partiet är emot NATO-medlemskap och Teysir menar att Sverige blir mer utsatt som NATO-land, inte mindre. Krig och klimat hänger ihop, enligt partiledaren; de pengar som läggs på krig och militär skulle istället kunna läggas på en rättvis klimatomställning.
 – Ingen forskare tror att en rättvis klimatomställning går att skapa genom tillväxt.

Teysir avslutade sitt tal på samma sätt som hon inledde det, och det till varma applåder från publiken.
 – Vi måste stoppa mäns våld. I hemmet, på gatan, mellan länder och mot planeten.

Amandah Melin
Print Friendly, PDF & Email