Lotta Schüllerqvist bland deltagarna i kursen.

Den här gången var det den erfarna journalisten Lotta Schüllerqvist som besökte Nyhetsbyrån Järvas kurs på Kista folkhögskola. Hon har ett långt yrkesliv i branschen och har bland annat varit utrikeskorrespondent för Dagens Nyheter i Jerusalem. Hennes besök kom att handla en hel del om hennes upplevelser där.

– Jag började arbeta som journalist och redaktör på lokaltidningar för nästan 60 år sedan. Arbetssättet var helt annat än vad det är idag. Jag hade stora områden att täcka upp och tillbringade många timmar i bil mellan orterna jag besökte. Sedan tog jag mig tillbaka till redaktionen och skrev rent min text innan tidningen kunde gå i tryck.

Lotta ville utvecklas och lära sig mer inom yrket. Hon lärde sig redigera och det ledde till att hon fick fast anställning på Dagens Nyheter i Stockholm. På tidningen blev hon kvar i 36 år med olika befattningar, bland annat var hon medlem av redaktionsledningen.

Annons:

Hon har alltid haft ett stort engagemang för Palestina och Mellanöstern

Efter att ha arbetat på flera olika avdelningar, som till exempel kriminalreporter, socialreporter och inrikesreporter, ville hon prova på något nytt igen. Hon har alltid haft ett stort engagemang för Palestina och Mellanöstern och funderat på att söka tjänst som utrikeskorrespondent där. I början av 2000-talet blev en tjänst utlyst och den här gången passade det bättre med Lottas familjesituation. Barnen hade vuxit upp och Lotta levde då ensam.
– Jag flyttade till Jerusalem och bodde där i fyra år. Det var en omtumlande upplevelse att komma dit. Jag höll mig neutral och tog inte ställning för någon av sidorna i den pågående konflikten. Ibland upplevde jag hot, både från israelisk militär och stenkastande palestinier. 

För att få information och komma i kontakt med människor behöver man en ”fixare”. Lotta fick kontakt med en ung man som ordnade transporter, fungerade som tolk och förmedlade kontakter. Lotta jobbade med flera fixare på Västbanken, i Israel och Gaza.
– När jag pratade med människor och kände att situationen förändrades och började bli hotfull använde jag rådet jag fått av en kollega på plats. ”Prata till dem som om du är deras mormor”. Det hjälpte många gånger och stämningen lugnade ner sig.

Lotta skrev cirka 300 artiklar om året under sin tid där

Det fanns alltid något att skriva om under tiden i Jerusalem. Lotta skrev cirka 300 artiklar om året under sin tid där. De handlade mest om konflikten men det kunde också vara om hur ryska turister agerar när de badar i Döda havet.

På en fråga om människor i Gaza har någon framtidstro svarar Lotta:

– Gaza har sju universitet så många som bor där är välutbildade. Tyvärr finns inga jobb eller ekonomisk möjlighet att starta egen rörelse. Detta gör att många unga familjer försöker lämna landet och bygga sin framtid i ett annat land. Riksteatern hade häromåret ett projekt för unga musiker. Av dem som deltog i projektet finns nu 5-6 deltagare i Europa där de är framgångsrika inom musikbranschen.

Lotta har nu nått pensionsåldern. Det innebär inte att hon bara tar det lugnt på dagarna. Hon är aktiv i organisationen Reportrar utan gränser som verkar för yttrandefriheten i världen. Det fanns ett projekt Kollega till kollega där exiljournalister i Sverige matchades med en svensk kollega för att få stöd. Detta har övergått till att ett nytt projekt som heter Ny kollega. Där har Lotta varit aktiv och stöttat nyanlända journalister.

Vad gör du när du ska slappna av och bara njuta av livet?

– Jag har sex barnbarn i olika åldrar. Jag träffar dem ofta och gör olika saker som passar deras åldrar. Vi har samtal där vi delar med oss av viktiga saker.

Lotta är också chefredaktör för webmagasinet Mänsklig Säkerhet. De arbetar kritiskt, men konstruktivt om dagens säkerhetspolitiska problem och lösningar. Förutom detta har Lotta Schüllerqvist hunnit skriva en bok. Marnas hemlighet som handlar om berättelser från Gaza. Marna House är namnet på det hotell som Lotta och många andra journalister ofta bor på. På hotellet arbetar till exempel servitören Abu Munir sedan 64 år.

Sannolikt kommer vi att få läsa mycket mer av Lotta Schüllerqvist framöver. Så länge man har intresse och engagemang för något är det svårt att släppa det.

Monica Jansson
Print Friendly, PDF & Email