Årets 5i12-pris går till Mammorna i Järva för deras trygghetsskapande arbete och mot det ökade våldet i utsatta områden. Priset kommer att delas ut i riksdagen i samband med 5i12-manifestationen på onsdag.

I motiveringen heter det bland annat: Mammorna i Järvaområdet har de senaste åren genom sina nattvandringar gjort stora förebyggande insatser som väckt uppmärksamhet och respekt över hela landet och även utomlands. Kvinnornas uthålliga arbete startade 2015 och har också väckt opinion och engagemang i många andra bostadsområden.

 – Kvinnorna i Järva och deras nätverk har fokuserat på förebyggande insatser för föräldrar, barn och ungdom för att komma tillrätta med gängvåldet i samhället. De har i konkret handling påmint oss om uttrycket ”Ingen föds kriminell”, säger Jasenko Omanovic, ordförande i 5i12-rörelsen.
Insatserna har omfattat flera viktiga områden såsom bostadsförmedling, daglig försörjning, mötesplatser och opinionsbildning. Deras omfattande ideella arbete präglas av kompetens, engagemang, initiativkraft, civilkurage och medmänsklighet.

De är goda förebilder inte bara i civilsamhället utan i hela samhället

 – Mammorna i Järva har visat ett fantastiskt engagemang och civilkurage för ökad trygghet som pågått i flera år och som fortfarande väcker beundran. De är goda förebilder inte bara i civilsamhället utan i hela samhället, säger Jasenko Omanovic, ordförande i 5i12-rörelsen.

Tidigare pristagare som fått 5i12-priset är bland andra Hédi Fried, Timbuktu, Fryshuset, Refugees Welcome m fl. Priset delas ut varje år i samband med 5i12-rörelsens manifestation i Riksdagen som i år sker onsdagen den 1 december kl 11.55.

Fakta: 5i12-rörelsen startade 1988 i Härnösand av en grupp ungdomar som bestämt sig för att stoppa den främlingsfientlighet och rasism som då fanns i staden. På torget skulle alla goda krafter samlas. En av initiativtagarna hette Sara, 17 år. 1989 mördades Sara av en ung flykting, en tragedi som väckte uppmärksamhet och förstämning över hela landet. Men många i Härnösand reste sig i nya manifestationer och i främsta ledet gick Saras pappa, Stig Wallin. 1993 hölls de första nationella manifestationerna. Den 5 december klockan fem i tolv är sedan dess 5i12-rörelsens nationella manifestationsdag och aktiviteter sker även i Riksdagen och i EU-parlamentet. Stig Wallin avled 2009 – den 5 december. Det bästa sättet att hedra Stigs och Saras minne är att fortsätta deras arbete varhelst du befinner dig.

Print Friendly, PDF & Email