Ungdomens Hus i Rinkeby öppnar igen.

En översyn av hela verksamheten för unga mellan 16-19 år har inletts i Rinkeby-Kista. Ungdomens Hus i Rinkeby är fortfarande stängt och kommer sannolikt inte öppnas i igen.
 – Nej, jag tror inte de här lokalerna är lämpliga, säger Stefan Lindström, enhetschef och ansvarig för Ungdomens Hus.

– Inga beslut är fattade, men personalen intervjuas nu om hela verksamheten.
Det handlar inte om den senaste incidenten, när två maskerade unga män kom in i huset och verkade hotfulla.
– Nej, det här var planerat redan innan det hände. Vi gör en översyn av hela verksamheten för ungdomar i den åldersgruppen, både Reactor och Ungdomens Hus, om innehåll, öppettider och så vidare.

Idrottsförvaltningen tar över nedre delen av Ungdomens Hus i Rinkeby från och med den 1 april.
– Ja, vi har som ambition att driva det som tidigare. Skolan kommer använda lokalerna till 16 och sedan kommer idrottsföreningarna, precis som nu, säger Johan Wallberg på Idrottsförvaltningen.

Annons:

– Vi gör en intern risk- och konsekvensanalys för att säkerställa säkerheten för vår personal, Vi kommer att ha ambulerande tillsyn som låser och larmar våra anläggningar.

Men om idrottsförvaltningen tar över övervåningen är ännu inte klart.
– Nej, vi håller på att tittar på förutsättningarna för det, men inget är klart. säger Johan Wallberg.

Under tiden som Ungdomens Hus har varit stängt har verksamheten Studier & Arbete, som drivs tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen, hållit till på Medborgarkontoret i Rinkeby. Om även övervåningen tas över av idrottsförvaltningen måste Studier & Arbete hitta nya lokaler.

Sporthallen i Ungdomens Hus har hållits öppen hela tiden och de olika idrottsföreningarna har kunnat träna som vanligt.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email