Ungdomens hus har stängt tills vidare. Bild: Kerstin Gustafsson Figueroa

Ungdomens Hus i Rinkeby håller fortfarande stängt och verksamheten ska än en gång utredas. Under tiden erbjuds så kallad mobil verksamhet på andra platser i stadsdelen.

På senaste nämndmötet i Rinkeby-Kista diskuterades Ungdomens Hus under den öppna frågestunden. Åhörare påpekade att det är tredje gången sedan 2017 som verksamheten stängs.

– Det är jättetråkigt, det tycker vi alla. Nu ska vi göra en översyn av verksamheten, så att vi vet vad ungdomarna behöver, sade stadsdelsdirektören Susanne Leinsköld.

Annons:

Men vad ungdomarna vill och behöver har nyligen utretts. Ett arbete som tog två år. Vad hände med handlingsplanen för tjejers egenmakt och handlingsplanen för ungdomars inkludering och inflytande från 2017? 

– Resultatet av det arbetet ledde till ett beslut att öppna en HBTQ-mötesplats för unga, sade Susanne Tengberg, avdelningschef för Förebyggande, fritid och medborgarservice i Rinkeby- Kista stadsdelsförvaltning.
Hon påpekade också att nämnden har beslutat att en översyn ska göras under 2020.

– Vi måste få bort de kriminella killarna från våra öppna mötesplatser. Vi tolererar inte att ungdomar kastar sten mot polisen eller gömmer narkotika, sade stadsdelsnämndens ordförande Benjamin Dousa.

Utredningen väntas ta flera månader och under tiden erbjuder förvaltningen ungdomarna att åka till Reactor i Husby istället. Eller delta i de mobila verksamheter som man startat, bland annat drive in-fotboll i Spånga fotbollshall och Ärvingehallen i Kista. Tjejkvällarna har flyttat till Parkleken Rinken på måndags- och lördagskvällar.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email
Annons: