Ännu en lärare i Järva prisas nu för sitt arbete. Ulrica Ambrosius, lärare på Oxhagsskolan i Akalla, får Pennsvärdet 2021, som delas ut av Berättarministeriet.

Ulrica Ambrosius är lärare i svenska, svenska som andraspråk och SO i årskurs 6 på Oxhagsskolan i Akalla.
– Som lärare tror jag att jag är lyhörd, framför allt, jag lyssnar och känner in var eleverna befinner sig, säger hon i en intervju på Berättarministeriets hemsida.

Jag tycker fortfarande att det är roligt att åka till jobbet

Annons:

Ulrica har arbetat i snart åtta år på Oxhagsskolan och hon har arbetat i sammanlagt 18 år som lärare i Järva.
– Det roligaste med jobbet är mötet med eleverna. Jag har jobbat ett helt liv med barn och unga och jag tycker fortfarande att det är roligt att åka till jobbet.
I intervjun framhåller hon också sina kolleger på skolan.
– En stor inspirationskälla är mina kolleger, man kan ju inte göra det här jobbet ensam längre. Det kräver att man är flera för att det ska bli bra.

Med anledning av covid-19 och de konsekvenser pandemin har haft för skolan har Berättarministeriet i år valt att dela ut två Pennsvärd. Ulrica Ambrosius fick ett och det andra delades ut till Cristina Kullberg, lärare i svenska, svenska som andraspråk, NO, SO, bild och musik i årskurs 3 på Långmosseskolan i Göteborg.

Fakta: Pennsvärdet är en utmärkelse till lärare som stärker sina elevers språkförmåga, kreativitet och kritiska tänkande som i år delas ut för fjärde gången av stiftelsen Berättarministeriet. Utmärkelsen uppmärksammar det arbete som lärare i socioekonomiskt utsatta områden gör. Mottagarna tilldelas ett stipendium à 25 000 kr och silverbroschen ”Pennsvärdet”, skapad av formgivaren Aviva Scheiman.

Juryns motivering:
Som pedagog är Ulrica erfaren och mycket engagerad med ett tydligt fokus på språkutveckling, samarbete och skolutveckling. Ulrica vet att goda studieresultat för eleverna bottnar i trygghet, motivation och glädje, vilket märks tydligt i hennes klassrum, som genomsyras av studiero, trivsel och positiv aktivitet.
 Ulricas arbete med språkutveckling är långsiktigt, medvetet och kreativt, och hon har höga förväntningar på sina elever, som uppvisar en stark kunskapsutveckling och goda resultat.
 Hennes sätt att använda litteratur på olika sätt i det språkutvecklande arbetet, både inom klassen och över klassgränserna, gör att hela skolan involveras. Bland annat har hon under tio års tid haft ett språkprojekt i nära samarbete med Nationalmuseum som binder samman bild och litteratur. 
 Ulrica tar också ett stort ansvar för det kollegiala lärandet på skolan, och hon har bland annat varit ledande i skapandet av skolans språkstrategi, driver ett SVA-samarbete på skolan och är ledare för arbetslaget. Samtidigt som hon strävar efter att utvecklas som pedagog, är hon alltid mån om att sprida sin erfarenhet och sina fördjupade kunskaper till kollegorna.

Bilder: Berättarministeriet
Ettklassrum med barn som läser och en lärare som står mitt i rummet.
Print Friendly, PDF & Email