Förbifart Stockholms byggarbetsplats vid Akallalänken och Hästa gård
Förbifart Stockholms byggarbetsplats vid Akallalänken och Hästa gård

Arbetet med att bygga jättemotorvägen Förbifart Stockholm kommer att fortsätta påverka boende i Järva under sommaren. På måndag den 21 juni börjar Trafikverket krossa berg i närheten av Hästa gård.

Stenkrosset ska användas som fyllnadsmassor kring betongtunnlarna som nyligen gjutits färdigt och krossmaskinen kommer att stå bredvid Akallalänken precis söder om Hästa Gård. Trafikverket skriver på sin hemsida att de ska försöka hålla nere bullernivåerna genom att bygga ljudvallar och se till att bullret inte överstiger de gränsvärden som finns.

Krossarbetet kommer att pågå mellan klockan 7 och 18 hela sommaren och avslutas senast den 31 oktober. Boende i närområdet som på något sätt störs av förbifartsbygget kan anmäla detta via Trafikverkets hemsida

Annons:

Rättelse: Trafikverket skickade den 23 juni in en rättelse, inget krossningsarbete kommer att utföras under vecka 28–31.

Print Friendly, PDF & Email