Fura forskare ler på bilden.

Karolinska Institutets forskningsstudie ”Malaria hos migranter” har pågått sedan april 2019.
– Hittills har vi testat 700 personer i olika delar av Stockholm och nu kommer vi hit till Rinkeby, säger Anna Färnert, infektionsläkare och ansvarig professor för studien. 

Symptom på malaria är feber, frossa och ont i kroppen. Men forskningen har visat att man kan bära på parasiter utan att ha de vanliga symptomen.

 – Det kan istället yttra sig som anemi, ”blodbrist”, trötthet och även ha en kognitiv påverkan, säger Filip Lind, som är läkarstudent och arbetar i projektet.

Annons:

Studien inleddes på vårdcentralen i Rissne i Sundbyberg. Dit kommer många nyanlända som har sitt ursprung i länder söder om Sahara.

Ett antal hade malariaparasiter i blodet fast inte några symptom

– Bland de personer vi testat hittade vi ett antal som hade malariaparasiter i blodet fast de inte hade några symptom. Då kunde vi hänvisa dem vidare för behandling hos infektionsläkare eller barnläkare, säger Rebecca Tafesse Bogale, läkare och forskare i projektet.

Nu kommer det ske provtagning för forskningsstudien i Rinkeby Folkets Hus. Alla barn och vuxna som de senaste åren har vistats någonstans söder om Sahara är välkomna att ta ett test.

 – Malaria är en dödlig sjukdom om man inte får hjälp. Globalt sett är det främst barn under fem som drabbas av dödlig malaria, men det är också farligt för gravida och andra icke-immuna personer, säger Rebecca Tafesse Bogale.

En sjuksköterska kommer att ta blodprov och sedan kommer provet analyseras i ett forskningslaboratorium. Varje person får en rad frågor att besvara. All medverkan är frivillig och uppgifterna är sekretessbelagda.

Vi vill nå personer som är födda i subsahariska Afrika

 – Vi vill screena och kontrollera hur länge man är bärare av parasiter. Därför vill vi nå personer som är födda i subsahariska Afrika, och som bott något eller några år i Sverige, säger Anna Färnert.

Sjukdomen smittar inte mellan människor, utan det är myggor som för över parasiter till människan.

– Vi kanske inte hittar malaria hos någon som har bott här i flera år, men kanske hos någon som bara bott här ett år. Då vet vi att det bara behövs screenas första året. Vi kan också se om de som kommer har antikroppar mot malaria, säger Anna Färnert.

För mer info, mejla till malaria.migrants@gmail.com eller ring 08-52481437.

malariamygga
Print Friendly, PDF & Email