politiker vid långa bord.

Så klubbades då slutligen beslutet att Kista SC, Löparakademin, Husby konst- och hantverksförening, Fryshuset, Studiefrämjandet och Rinkeby Folkets Hus får fortsatta IOP-avtal. 
– Kul när man kan göra människor glada, sade nämndens ordförande Ole-Jörgen Persson, M.

Allmänhetens frågestund inleddes med Irene Westerberg som frågade hur stadsdelen förbereder sig för att ta emot ukrainska flyktingar.

– Ansvaret ligger på stadens centrala förvaltningar, men hela staden håller på att skala upp. Utbildningsförvaltningen har ordnat 850 grundskoleplatser och 150 förskoleplatser hittills, sade stadsdelsdirektören Tony Mellblom.

Flera föräldrar som har barn i Al-Azharskolan var på plats. De ville veta vad de olika partierna tyckte om Skolinspektionens beslut att stänga skolan.
– Tänker ni stänga den enda dörr vi har så att våra barn kan komma ut? Jag vill veta var partierna står i den här frågan, sade en pappa.

Det här är inte rätt forum för den diskussionen

Men Ole-Jörgen Persson svarade som han brukar.
– Det är ett myndighetsbeslut och det här är inte rätt forum för den diskussionen.

Hagi Farah uttryckte glädje över att Rinkeby Folkets Hus nu får fortsatt stöd.
– Men jag är ledsen att Som United inte fick något stöd. Det är en förening, som organiserar hundratals barn och ungdomar. Hela förra sommaren anordnade de aktiviteter för våra barn på Knutby bollplan.

Förvaltningens tjänsteman sade att Som United i sin ansökan skrev att de vill anställa en tränare på halvtid, men att tanken med IOP ska vara en verksamhet i samverkan med förvaltningen.

Det handlar om en förening som ska få en chans

Elvir Kazinic, S, höll med Hagi Farah om att fotbollsföreningen Som United förtjänade stöd.
– Jag bor så att jag ser hur mycket Som United arbetar. Det är ett byråkratiskt fel, varför ska vi vänta ett år innan det blir rätt. Snart är det sommar. Därför föreslår vi, tillsammans med Vänsterpartiet, att ärendet återremitteras till nästa nämnd. Jag uppmanar majoriteten att ta rätt ställning i den här frågan. Det handlar om en förening som ska få en chans. De har hamnat mellan stolarna.

Men nämndens ordförande var obeveklig.
– Med den bästa vilja i världen kan man inte betrakta deras ansökan som en IOP-ansökan. De har haft lång tid under året att träffa föreningssamordnaren, sade Ole-Jörgen Persson.

Ärendet gick till omröstning och majoritetens förslag klubbades igenom. Som Uniteds ansökan avslogs och ärendet tas inte upp igen.

Efter avslutat sammanträde väntade fotbollsmatch på storbildsskärm i Folkets Husby.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email