Två bilder: en från Tensta träff och en från mötet om detsamma.

Tensta konsthall bjöd in politiker, representanter från Hemsö, föreningsliv och privatpersoner för en workshop och öppet samtal om utförsäljningen av Tensta gymnasium och Tensta träff. För många var det ganska provocerande att höra de styrande motivera beslutet att sälja ut det sista föreningsutrymmet för mötesverksamhet, med förklaringen att det inte gått med vinst.

Frågan är i istället om kommunpolitiker med ansvar för alla medborgares trygghet, hälsa och demokratiska inflytande verkligen räknat rätt? Är inte den ideella ekonomin som bärs upp av eldsjälar en win win-situation för hela samhället? Är inte fritidsaktiviteter för ungdomar det bästa och billigaste vaccinet för att förebygga att de hamnar i droghandel?  I ett socialt utsatt område med många ungdomar på glid, måste man då inte satsa mångdubbelt? För vad blir kostnaden för samhället om vi inte gör det?

En kostnad som är stor och som sällan ingår i studier av samhällets samlade kostnader är humanvärdet. Humanvärdet handlar om att man i samhället sparar ”mänskligt kapital” genom att förhindra ett dödsfall eller en skada. Humanvärdet visar också den nedsatta livskvaliteten som ett dödsfall eller personskada leder till för den som drabbats eller de anhöriga. Det handlar om mänskligt lidande för individen, släkt och vänner. De här kostnaderna är mycket svåra att värdera ekonomiskt och därför bryr man sig sällan om att räkna på det. Men om dödskjutningar skulle värderas på samma sätt som vägtrafikolyckor så skulle man kunna satsa 18.7 miljoner för att förebygga att ett människoliv tas i onödan.(SIKA 2002).

Annons:

Kostnaden för en gängkriminell blir ca 23 miljoner kronor, om personen är aktiv i 15 år

Nationalekonomen Ingvar Nilsson har försökt räkna på samhällets kostnader för en skjutning där någon skadas lätt och någon annan får livslånga skador. Där räknar han in ekonomiska hjälpinsatser från både försäkringskassa och socialbidrag samt hjälpinsatser för anhöriga och eventuella vittnen.

Sedan får man inte glömma kostnaderna för den efterföljande polisutredningen och rättsväsendets gång där en person blir dömd till ett långt fängelsestraff. För detta landar notan på 75 miljoner kronor.

Ingvar Nilsson har också räknat på samhällskostnaden för olika sorters utanförskap. Kostnaden för en gängkriminell blir ca 23 miljoner kronor, om personen är aktiv i 15 år. 

Kan en mötesplats för föreningar i ett socialt utsatt område verkligen gå med förlust?

Ideella föreningar är en viktig del i det enorma arbetet att bryta våldsspiralen. Kan en mötesplats för föreningar i ett socialt utsatt område verkligen gå med förlust?

Det här kortsiktiga ekonomiska tänkandet där allting värderas i pengar utan koppling till människors välbefinnande har lett till det ohållbara samhälle vi befinner oss i idag. Det är också det enskilt största bidraget till klimatkatastrofen. Människor, natur, ren luft och vatten saknar ofta ett värde i ekonomiska termer. Om Sverige såsom Island, Nya Zeeland, Skottland och Wales hade anslutit sig till ”the wellbeing alliance”, så hade ett helt annat tänkande fått styra ekonomin. Genom att sätta fokus och satsningar på välmående ser man alla delar som kan bidra till att öka det kollektiva välmåendet och målsättningen är att få det att växa. Man arbetar medvetet för att reducera de delar som minskar det. Alla konsekvenser, negativa som positiva, ska beaktas.

Renovräkningar och bostadsbrist gör att trångboddheten är hög 

För att åstadkomma social rättvisa utgår man från fem kriterier. Känsla av tillhörighet i samhället. Värdigt liv i trygghet och komfort, rättvisa i alla dimensioner, delaktighet i samhället och bevarad natur. Alla dessa delar har vi på olika sätt sett minska i Järva. Många barn som växer upp i Järva saknar tillhörighet till det svenska samhället. Renovräkningar och bostadsbrist gör att trångboddheten är hög. Den strukturella rasismen i samhället påverkar alla järvabor och särskilt möjligheten att vara delaktig i samhället. Samtidigt som man bygger motorväg nära människors boende. Järvabor sitter också på ett av världens största ekologiska urbana jordbruksområden och odlingsprojekt för ungdomar nekas år efter år..

Nu får vi i Tensta hoppas på att ett privat företag skapar gynnsamma förutsättningar för föreningslivet i Tensta. Förhoppningsvis använder staden vinsten och de sparade kostnaderna på att investera i Järvas ungdomar. 

Vår uppmaning till politikerna blir därför:

Använd pengarna från försäljningen till kultur- och föreningslivet.
Skapa fler mötesplatser och fler gratis aktiviteter för barn och unga.
Öka de tidiga åtgärderna i skolan och förskolan. 
Satsa på sommarjobb.
Stöd arbetet för fler synliga vuxna i utsatta områden.

Mariam Jallow Tholozan Grönt Initiativ Järva, ordförande i Klimatalliansen 
Mohamed Hagi Farah, pensionerad medborgarvärd
Print Friendly, PDF & Email