politiker i samtal på scen

Politikerna hade årets första valdebatt under Järva röstar i Folkets Husby på lördagen. Debatten handlade om trygghet och vad som fungerar i trygghetsarbetet, men även om rasprofilering och skolan.

I debatten deltog riksdagsledamoten Daniel Riazat, V, riksdagsledamoten Malin Björk, C, och socialdemokraternas oppositionsborgarråd i Stockholms stad Karin Wanngård. Samtalet rörde vems trygghet det handlar om när polisvåld och rasprofilering är vardag för befolkningen i orten. Moderator för debatten var Karen Austin och hon frågade debattörerna om deras reaktion på de vittnesmål om polisbrutalitet och rasprofilering mot icke-vita människor som framkommit tidigare under mötet.

Rasprofileringen drabbar väldigt många

– Jag är riksdagsledamot sedan sju år tillbaka och jag vet inte hur många gånger jag har blivit stoppad av polisen på gatan i olika städer i Sverige. Rasprofileringen drabbar väldigt många, sade Daniel Riazat som själv bor i Husby numera.

– Till att börja med vi måste se ett erkännande av att det existerar rasism inom poliskåren och väktarkåren. Problemet är strukturellt och måste hanteras därefter. Begreppet trygghet måste innefatta mer än fysiskt våld, också ekonomi och utbildning. Skjutningarna i orten är en nationell kris och inte enbart ortens, sade han.

Malin Björk sitter sedan 2021 i riksdagen. Hon har arbetat inom rättsväsendet under lång tid. Hon är jurist, har arbetat som åklagare, domare och sitter nu i riksdagens konstitutionsutskott. 

Visitationszoner är ett galet förslag

– Jag har uppmärksammat att det skriks efter repressiva åtgärder i debatten trots att forskningen visar att repressiva åtgärder inte hjälper. Visitationszoner är ett galet förslag. Repressiva åtgärder är inte verkningsfulla. Vi behöver en nära samhällsservice, inte bara på landsbygden, utan också i orten.

Malin Björk menade att rättspolitiken har gått vilse och att Centern vill stärka rättsstaten.
– Jag har också som domare dömt tjänstefel för en polis. Rättssäkerheten är viktig för centerpartiet och i förlängningen för rättsstaten.

Vi har satt prislapp på våra barn

Oppositionsborgarrådet Karin Wanngård målade upp ett Stockholm som glider isär, en ojämlik stad där de rika blir rikare och de fattiga fattigare, de sociala klyftorna ökar. Wanngård slog fast att politikerna inte skött sig.

– Jag ser att vi har system som vi hoppas ska fungera i staden och i landet, men det gör det inte. Vi har satt prislapp på våra barn och vad de är värda, vilken skola man ska välja och det gör att man drar pengar från ett område till ett annat.

Wanngård återkom flera gånger till kopplingen mellan skolan och tryggheten och hon lät som Wilson Churchill när hon sade:
– Om jag ska nämna två saker, tre eller fyra saker, så handlar det om skolan, skolan, skolan och skolan. Det är dit resurserna måste gå.

Samtidigt betonade Wanngård att det inte är fråga om någon quick-fix, utan att det kommer att ta tid. Wanngård minskade förväntningarna på vad man kan åstadkomma på en mandatperiod.

Det blir inte bra när polisen utreder sig själv

Daniel Riazat återkom till debattens inledning om rasprofilering och föreslog att misstänkt polisbrutalitet ska utredas av en extern myndighet.

– Det blir inte bra när polisen utreder sig själv och det skapar inte förtroendet i samhället. Vänsterpartiet vill ha en extern myndighet som granskar polisen och att polisen ställs till svars för sina handlingar.

Flera personer bland åhörarna tog under frågestunden upp att politikerna ska sluta med att avhumanisera orten och den tystnadskultur som politikerna ofta tillskriver orten finns även på landsbygden och på Östermalm.

Awad Hersi
Bilder: Lima Habib
Karin Wanngård, Malin Björk och Daniel Riazat.
Print Friendly, PDF & Email