Den riktiga räven i Rinkeby

Flera Rinkebybor har sett till en vild räv den senaste veckan, men är det farligt om den kommer nära?