Lokala röster emot angiveri

Tidöpartiernas förslag om anmälningsplikt väcker fortsatta protester. På söndag anordnas en demonstration emot förslaget.

Tale och Lisa lovar att inte ange sina patienter

Tidöpartiernas förväntan på att vårdanställda ska ange papperslösa patienter möter motstånd.