Tensta vattentorn ska renoveras

Stockholms kommunfullmäktige har beslutat att renovera Tensta vattentorn och även bygga en ny vattenreservoar i Tensta. Regionens samtliga vattenreservoarer ska renoveras och byggas om.