V: Det blir tuffare för föreningarna i Rinkeby-Kista

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd hade ett slutet möte senast med hälften av politikerna närvarande på grund av coronakrisen. Dessvärre var det just det här mötet som många från föreningslivet hade velat komma till då beslut om föreningsbidrag skulle tas. Beslut som påverkar många föreningar och ideella krafter i vårt område. Till nästa nämnd ska förhoppningsvis en digital lösning finnas Till nästa nämnd ska förhoppningsvis en digital lösning finnas. Vi föreslog att det alltid borde vara ett alternativ för boende att se mötet online, förslagsvis gymnasieelever som läser media skulle kunna få det som arbete eller praktik en gång i månaden. På grund av att vi har nytt styre sedan 2018 finns det inte lika mycket medel att söka för föreningarna. Därför kommer många viktiga aktörer i vårt område inte kunna bedriva den fantastiska verksamhet de har planerat inför. Det blir helt enkelt tuffare för föreningslivet. Dessutom går det bara att söka en gång per år, vilket i sig är tråkigt för nystartade föreningar exempelvis. Västerort Kampsport hade dessutom gjort ansökan helt enligt riktlinjerna Från Vänsterpartiet lämnade vi in ett eget förslag till beslut att Västerort Kampsport skulle beviljas hela deras ansökan för sommarläger för tjejer. Förvaltningen menade att lägret inte behövde vara…