Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd hade ett slutet möte senast med hälften av politikerna närvarande på grund av coronakrisen. Dessvärre var det just det här mötet som många från föreningslivet hade velat komma till då beslut om föreningsbidrag skulle tas. Beslut som påverkar många föreningar och ideella krafter i vårt område.

Till nästa nämnd ska förhoppningsvis en digital lösning finnas

Till nästa nämnd ska förhoppningsvis en digital lösning finnas. Vi föreslog att det alltid borde vara ett alternativ för boende att se mötet online, förslagsvis gymnasieelever som läser media skulle kunna få det som arbete eller praktik en gång i månaden.

Annons:

På grund av att vi har nytt styre sedan 2018 finns det inte lika mycket medel att söka för föreningarna. Därför kommer många viktiga aktörer i vårt område inte kunna bedriva den fantastiska verksamhet de har planerat inför. Det blir helt enkelt tuffare för föreningslivet. Dessutom går det bara att söka en gång per år, vilket i sig är tråkigt för nystartade föreningar exempelvis.

Västerort Kampsport hade dessutom gjort ansökan helt enligt riktlinjerna

Från Vänsterpartiet lämnade vi in ett eget förslag till beslut att Västerort Kampsport skulle beviljas hela deras ansökan för sommarläger för tjejer. Förvaltningen menade att lägret inte behövde vara i annan miljö, och färre dagar, vilket vi tyckte var en konstig argumentation för en så viktig målgrupp. Föreningen bedriver separatistisk kampsportsträning för flickor och unga kvinnor, en målgrupp som ska prioriteras enligt förvaltningen. Västerort Kampsport hade dessutom gjort ansökan helt enligt riktlinjerna. Vi menar att det finns stor poäng för ungdomar att byta miljö vid träningsläger, speciellt i ett område där inte alla har de ekonomiska förutsättningarna för att åka på olika sommaraktiviteter.

Under förra styret beslutades att starta en mötesplats för unga tjejer och hbtq personer i Järva

Vi lämnade in några reservationer (alltså, vi röstade nej) för några ytterligare föreningar som vi ansåg skulle beviljas bidrag.

Under förra styret 2014-2018 beslutades att starta upp en mötesplats för unga tjejer och hbtq personer i Järva. En projektanställd arbetade ett år arbetade med detta, och allt var klart, när det förra året på tjänstemannanivå beslutades att det endast skulle vara en mötesplats för hbtq personer. När vi tidigare lyft detta i nämnden har förklaringen varit att det är nya riktlinjer i och med ny budget. Igår lade Vänsterpartiet fram förslaget att hålla sig till ursprungsplanen som stod med i tertialrapporten för 2018, dessvärre röstades vårt förslag ner, men vi fick stöd av Socialdemokraterna.

Vi tycker inte det är rimligt att våra skattepengar läggs på viktiga rapporter, som sedan inte används

2017 tillsattes två tjänster i förvaltningen för att kartlägga tjejers egenmakt i Järva. Under två års tid gjordes rapporten med åtgärdslistor som går att finna. Vad vi vet så används inte rapporten som det har lagts ut mycket pengar på att göra, och som skulle kunna gå att använda i flera stadsdelar. Vi lämnade igår in en skrivelse om varför den inte används, och inväntar svar. Vi tycker inte det är rimligt att våra skattepengar läggs på viktiga rapporter och driver projekt som är kopplade till viktiga feministiska åtgärder, som sedan inte används.

Veronica Stiernborg, V, ersättare i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.

Läs här hur pengarna fördelades.

Print Friendly, PDF & Email