Söka vård i onödan eller för sent

Vårdcentraler med endast telefonbokning riskerar att tappa de med annat modersmål än svenska, skriver Ben Robertson.