Ungdomar arbetar för trygghet i Rinkeby-Kista

Genom att anställa unga som stadsutvecklare ska stadsdelen lösa problem i området.