siluetter på en gångväg i bostadsområde och ungdomar som sitter vid ett bord

Unga stadsutvecklare är åtta ungdomar från Husby och Rinkeby som jobbar kring trygghetsfrågor i sina områden. De har tillsammans samlat in information, bearbetat den, lagt fram åtgärder och fört vidare informationen till fastighetsbolag och stadsdelen Rinkeby-Kista. 

I den här texten har de själva samlat ihop olika röster från projektet för att förklara vad de jobbar med och varför.

– Det är viktigt att vi känner oss trygga i våra områden. Speciellt vi ungdomar, eftersom vi är den kommande generationen som berörs främst av orosområden, Sofia Mohamed, 17, är en av de unga stadsutvecklarna som representerar Rinkeby. 

Vad var enklast respektive svårast med arbetet? 

– Enklast var att kommunicera med ungdomarna och samla in deras åsikter, då vi redan var bekanta. Arbetet var oftast enkelt, men vi stötte på svårigheter på vägen, som att komma på specifika frågor och planera eventen efter en tidsplan, säger Sabirin Ahmed Isse, 18, från Husby.

De Unga stadsutvecklarna har arbetat nu i drygt två månader för att få med ungdomarnas åsikter och tankar kring Husby och Rinkebys miljöer. Genom olika event såsom trygghetsvandring, diskussionskvällar och platsanalyser har Unga stadsutvecklare tillsammans med andra ungdomar kommit fram till åtgärder och lösningar till de problem de stöter på idag i sina förorter.

Det känns som att media inte bryr sig om förorterna

– I och med att vi sitter i samma båt som ungdomarna i förorterna ansåg vi att vi kunde nå ut till de andra ungdomarna bättre än vad den äldre personalen kan. Vi alla kan relatera till varandras problem och alla kände sig hörda, säger 17-åriga Nawaal Abakar som jobbar som Ung stadsutvecklare i Husby.

Ett av projekten de har jobbat med är ”Trygg hemgång från Framtidens hus” som går ut på att att ungdomarna som deltar i verksamheten på Framtidens hus ska känna sig säkra och trygga på vägen hem.

    – Jag sökte till det här jobbet för att jag vill vara med och förändra i mitt område. Det känns som att media inte bryr sig om förorterna. Jag ville också veta hur det känns att påverka området, säger Adna Abdikassim, 16, från Rinkeby.

    Unga stadsutvecklare

    Print Friendly, PDF & Email