Vad är det för mening att felanmäla?

Insändarskribenten är besviken över att problem som han anmält i stadens app för felanmälan inte åtgärdas.