Nu har Hansta Hage öppnat

Landskapsparken Hansta Hage står nu öppen för allmänheten med en yta större än Rålis. Nyhetsbyrån Järva har varit där.

Öppnandet av Hansta Hage dröjer

Fastän arbetet med Hansta Hage varit klart sedan slutet av 2022 har parken inte öppnat än. Anledningen är oklar.

Cykelbanan mellan Spånga och Barkarby stängs av – igen

Gång- och cykelvägen mellan Spånga och Barkarby station, stängs av från och med 4 juli, och cirka tre veckor framåt. Anledningen är byggnadsarbeten med de fyra broarna över gång- och cykelvägen och Mälarbanan.

Bygget av tvärbanan påverkar trafiken i Kista

Just nu arbetar Region Stockholm med utbyggnaden av tvärbanan från Norra Ulvsunda, via Bromma flygplats och Kista, till Helenelund. I Kista innebär det bland annat att en del av E4 kommer lite närmare under en period.

Medeltida fynd från Hjulsta visas på museum

Innan Trafikverket började bygga motorvägsprojektet Förbifart Stockholm i Hjulsta gjordes stora arkeologiska utgrävningar i området. Nu visas fynden på Medeltidsmuseet.

Nya sprängningar i Hjulsta påverkar trafik och boende

Från och med idag och under två veckor framåt kommer Trafikverket utföra sprängningar vid Hjulstarondellen. Trafiken påverkas delvis och boende i närområdet kan uppleva bullerstörningar.

Trafiken på E18 stängs av när de spränger

Trafikverket kommer att göra några mindre sprängningar strax norr om Hjulstarondellen. De kommer att spränga två gånger per dag onsdagen den 8 december och torsdagen den 9 december. Tider för sprängning är klockan 10.00 och klockan 14.00.

Grönt ljus för cyklister mot Barkarby

Sedan i fredags är det åter möjligt att cykla raka vägen från Spånga och södra Järva till Barkarby. Trafikverket har öppnat gång- och cykelvägen som varit avstängd sedan i mitten av oktober.

Sprängningarna i Hjulsta skjuts fram

Trafikverket meddelar att de sprängningsarbeten, som skulle starta i början av november, inte blir av. Anledningen är att sprickbildning hittats i berget och därför skjuts arbetet fram tills i början av december. 

Nya sprängningar vid Hjulstarondellen

Nu i början av november startar nya sprängningsarbeten vid den nya Vålbergabron strax söder om Hjulstarondellen. Berg ska sprängas bort för den norrgående påfartsrampen som när den är klar ska ansluta till rondellen.