Struntar staden i våra läsare?

Nyhetsbyrån Järva förbigås när staden annonserar, trots att politikerna säger att de vill nå ut till järvaborna.

Fredrik Jurdell ny direktör för hela staden

Fredrik Jurdell är Stockholms nya stadsdirektör. Han var från december 2018 till september 2020 stadsdelsdirektör i Spånga-Tensta, och nu har han tillträtt på posten som stadens högste tjänsteman. – Ja, det är en ära, jag är både glad och hedrad.