Drömmar kan bli verklighet

Muhsin Bashir Ali märker att dagens föräldrar stöttar sina barn på fritiden, på ett annat sätt än tidigare.