Sista turen för en gammal tunnelbanevagn

Stockholms tunnelbana fylls på med fler moderna tågvagnar, och de gamla försvinner för gott.