”Här händer det något hela tiden”

Efter tre veckor i Husby flyttade verksamheten till Rinkeby och aktiviteterna pågår fram till den 11 augusti.