Snickeriverkstad för seniorer i Spånga by

Mari Källman skrev två medborgarförslag och Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har ställt sig positiv till båda.