Har mer pengar till skolan gett resultat?

Skolorna i Järvaområdet är de som får mest pengar i socioekonomiskt stöd. Nu går allt fler elever ut skolan med gymnasiebehörighet.  – Vi försöker medvetet locka till oss skickliga lärare med förhöjda löner, säger grundskolechef Happy Hilmarsdottir för Järvaområdet. 

S: Marknadsskolan leder till vinnare och förlorare

Vi socialdemokrater vet att skolans roll är viktig. Vikten av kunskap, att lära sig umgås med andra samt att förstå demokratin i samhället är delar av skolans uppdrag. Det är det våra skattepengar ska gå till. Men så ser det inte ut idag.