Äter barnen mer i skolan efter helgen?

I vissa skolor äter eleverna mer av skolmaten på måndagarna. Nu inför fler järvaskolor frukost.