Det kan bli stopp för bidrag till etniska föreningar

Integration betyder att vi integreras i svenska samhället, men kan behålla vårt språk och vår kultur, säger Moissis Nikolaidis.