Mammografi räddar liv

Varje år, i oktober, pågår en kampanj för att sprida kunskap om bröstcancer och hur man kan minska risken att drabbas.