Kvinna vid fönster.

Många utrikesfödda kvinnor går inte när de kallas till mammografi.
– Det beror på bristande språkkunskaper. De tror att det är reklam och kastar kallelsen, säger Fatuma Mohamed, som gjort en studie i ämnet.

Att utrikesfödda kvinnor inte går på mammografi och att denna grupp har en högre dödlighet i bröstcancer, det har varit känt tidigare.
– Men ingen har kollat varför de inte går dit.

Fatuma Mohamed gjorde en kvantitativ studie om orsaken till att utrikesfödda kvinnor inte gör mammografiundersökningen. Hon intervjuade 63 kvinnor, från 40 till 70 år, som är utrikes födda och bor i fyra socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm. 45 av 63 kom från Afrika, 12 av 63 kom från Asien och 6 av 63 kom från Europa. Nästan 70 procent svarade att de inte förstått kallelsen. Närmare 20 procent gick inte för att de hade hört att det gör ont.
– Många av kvinnorna jag intervjuade arbetar skift och hinner inte dit när de kallas. De missar tiden och bokar ingen ny.

Annons:

Ett tidigt cancerbesked kan betyda skillnaden mellan liv och död

Fatuma Mohamed menar att många inte förstår varför de ska gå till sjukhuset när de inte är sjuka.
– Därför måste vi förklara att de måste prioritera hälsan och att det är viktigt att upptäcka cancern i tid.

Fatuma Mohamed är projektledare för 30 hälsoinformatörer på Transkulturellt center i Region Stockholm. Deras arbete är bland annat att informera om bröstcancer och betydelsen av mammografi.
– Vi arbetar runt om i Stockholm; i Bokyrka, Järva, Skärholmen, Järfälla, Södertälje. I Järva har hälsoinformatörerna haft ett bord utanför Tensta konsthall, de dagar då många kvinnor samlas där. På fredagar är de i Tensta Hjulsta kvinnocenter och vi är även inne på medborgarkontoret i Tensta.

Ett tidigt cancerbesked kan betyda skillnaden mellan liv och död. Chansen att överleva bröstcancer är dubbelt så stor för dem som går till mammografin när de kallas.
– Därför borde Regionen skicka med en broschyr på olika språk, samtidigt som kallelsen skickas ut. Nu står det bara ”Vid behov av tolk ring …” Hur ska de förstå det om de inte läser svenska, säger Fatuma Mohamed.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Print Friendly, PDF & Email