Scouterna är många och vill bli fler

Scouterna har sedan många år en regelbunden och mycket uppskattad verksamhet i Järva. Men för många är den ändå okänd.