”Varje generation av oss har sett ett krig’’

På Kista bibliotek var det sagostund och måleriverkstad för barn på ukrainska. Tania Goryushina, illustratör av boken ‘’Årets bästa dagar’’ höll i sagostunden. Både barn och vuxna fick lyssna på sagor på ukrainska och vara med på måleriverkstad efteråt.