Föräldrar oroar sig över den nya rutschkanan i Tenstadalen

Föräldrar berättar om stor risk för olyckor i den nya, mycket påkostade parken Tenstadalen. Sumaya  Abdulkadir vill ha en åldersgräns på 15 år.   – Vilka har godkänt denna park? Den är brant och olämpligt placerad, nära en trafikerad gata. Hur tänkte de här, undrar hon.