Föräldrar berättar om stor risk för olyckor i den nya, mycket påkostade parken Tenstadalen. Sumaya  Abdulkadir vill ha en åldersgräns på 15 år.

  – Vilka har godkänt denna park? Den är brant och olämpligt placerad, nära en trafikerad gata. Hur tänkte de här, undrar hon.

Sumaya Abdulkadir, som både bor och arbetar i Järvaområdet, berättar att hon har passerat förbi parken många gånger. 

 – Jag har mött förtvivlade föräldrar med barn som varit ledsna. De pekar på flera problem, som parkens placering i förhållande till vägen, men betonar särskilt rutschkanan, säger hon.

En mamma som hon brukar prata med, har berättat att hon har sett ambulans i parken flera gånger, sedan den öppnade i somras. Hon har förbjudit sina döttrar att åka i kanan.

 – Det går väldigt mycket fortare än vad barnen förväntar sig, särskilt den sista biten där de åker oskyddade och kan fara ut över kanten. Barnen beskriver det som en katapult, och säger att de inte kan kontrollera farten alls, säger Sumaya Abdulkadir.

Enligt Stockholms stads hemsida, är parken tänkt för olika åldrar och många olika aktiviteter. 

 –Vi säger inte nej till en bra lekplats, men har de testat den? Innan  projektet var slutfört, så borde de ha analyserat allt noga. Jag tänker att det åtminstone kunde finnas en kort beskrivning intill exempelvis rutschkanan med förhållningsregler och åldersgräns, och ett staket runt parken, säger Sumaya Abdulkadir.

Krista Sirviö

Print Friendly, PDF & Email