Med glädje och sorg i Rinkeby

Nyutgivna boken Det finns liv här är den första av en rad Rinkebyskildringar att se fram emot.