Här planeras 90 nya lägenheter

Svenska Bostäder har beslutat att bygga nytt på Rinkeby allé och arbetet kommer inledas under våren 2025.