”Var tänker man på barnens bästa?”

Föräldrar till barn på Regnbågens förskolor i Husby känner sig besvikna över förskolenämndens beslut om stängning.

Tre förskolor stängs i Husby

Förskolenämnden har beslutat att stänga ytterligare tre fristående förskolor i Järva från den 8 maj.