Stor risk att arbetare utnyttjas av kommunala bolag

Studenter från JMK har gjort en kartläggning av vilka företag de kommunala fastighetsbolagen i Järva anlitar.